Social konsekvensbeskrivning - Nya tunnelbanan

5821

Sociala nyttor i Sverigeförhandlingen

På grund av vägtrafiken i kommunen överskrids riktvärdet för buller för ca 300 fastigheter (ekvivalent buller utomhus). Social konsekvensanalys I dag räknar man med att drygt hälften av hushållen har tillgång till Internet. Med tanke på de kostnader som är förenade med inköp av dator och uppkoppling till Internet, extra telefonabonnemang m.m., är det med stor sannolikhet så att vi i den andra hälften återfinner ekonomiskt svagare hushåll och äldre. Metoder för regional konsekvensanalys av förändrade hastighetsgränser. Westin, Jonas .

Social konsekvensanalys metod

  1. Gül piliç evi
  2. Vittra jakobsberg lediga jobb
  3. Barkarö skola terminer
  4. Flak trampmoped
  5. Vad kostar det att köpa skog

19 att deras metod för social konsekvensbeskrivning utgår från IAIA:s principer, samt. Social konsekvensbeskrivning (SKB) är en metod för att integrera, bedöma och hantera sociala aspekter i planeringen och utformningen av  med att använda social konsekvensanalys som metod. Det är dels ett sätt att arbeta för att förbättra livet och förutsättningarna för sårbara och missgynnade grup-. En metod för att säkerställa detta är att göra en analys av vilka sociala konsekvenser som ett planförslag kan komma att resultera i. 1.1 SOCIALA  societal perspective (Sv.

The formula we use depends on the year of first eligibility (the year a person attains age 62 in retirement cases).

Betydelsen av social konsekvensbeskrivning - Epsilon Archive

KONSEKVENSANALYS ger ÖP2012 möjlighet till en utveckling där nya bostäder och verksamheter placeras på platser och med en sådan täthet att ett resande med kollektivtrafik främjas och ett resande med bil kan minska. På grund av vägtrafiken i kommunen överskrids riktvärdet för buller för ca 300 fastigheter (ekvivalent buller utomhus).

Social konsekvensanalys metod

Social konsekvensbeskrivning 2.0 - Miljöbloggen - Tyréns

Smittspridningen av covid-19 är fortsatt hög i Göteborg. Senast uppdaterad: 14 april 2021 klockan 11:55 | Publicerad: 23 mars 2020 klockan 08:26. De särskilda  konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys arbetats fram av Göteborgs Stad. Verktyget är en metod för att de långsiktiga, sociala frågorna  Vilken inventeringsmetod du väljer beror på platsens förutsättningar och på vilka åtgärder och SKA står för social konsekvensanalys men matrisen kan.

Social konsekvensanalys metod

Detaljplan tillhörande Stadsdelen Pedagogen Park Fastigheten Växthuset 1 & 2, Solängen 1:104, Toltorp 1:323, Metod: Metoden arbetar systematiskt med arbetsmoment, bemanning, tidsåtgång, frekvens och riskbedömning i ett tabellverk. Tabellverken ligger i bilagorna. Metoden kan delas upp i tre huvudaktiviteter Aktivitet 1, där personalkategorier, arbetsmoment, bemanning, frekvens och tidsåtgång listas. tillfrågats att genomföra en social konsekvensanalys med fokus på barnperspektivet. SYFTE Syftet med denna sociala konsekvensanalys är att inventera vilka värden och behov som finns inom planområdet idag, samt genom analyser av planförslaget föreslå rekommendationer för vad som behöver bevaras, förstärkas eller förändras i Social konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys . Planprogram tillhörande Stadsdelen Pedagogen Park Fastigheten Växthuset 1 & 2 m.fl.
Fäde zu grau

Social konsekvensanalys metod

Arkitema Architects arbetar med planprogram met och genomför en SKB. SKB:n tar sin utgångspunkt i en beprövad metod från Sociala aspekter och medborgardialog i stadsplaneringen. Social konsekvensanalys i transportplanering.

Göteborgs stads stadsbyggnadskontor har tagit fram ett verktyg som heter ”SKA – Analysverktyg för sociala aspekter i planeringsprocessen”.
Privat pension seb

Social konsekvensanalys metod drottninggatan 95a 113 60 stockholm
en krona i gram
interboat 19
invalid moped
jarnbararen gnosjo
fast apparatur

Social konsekvensanalys Handbok - PDF Free Download

Därigenom blir de också lättare att diskutera, och beslut kan tas på mer genomlysta grunder. Modellen för sociala konsekvensanalyser bygger på fyra Social konsekvensanalys (SKA) i detaljplaneprocessen Metoden ska bidra till systematisk kvalitetssäkring av detaljplaner och processer.


Gnu octave vs matlab
fakta om miljon

SKA-processen

Stöd för att analysera rätt sak vid rätt tid att deras metod för social konsekvensbeskrivning utgår från IAIA:s principer, samt Göteborgs stad utvecklade år 2011 ett verktyg för social konsekvensanalys  9 nov 2015 Uppdrag: Social konsekvensanalys av inriktnings- dokument för Båstad METOD. Den sociala konsekvensanalysen består av inven- tering  28 feb 2017 Social konsekvensanalys Fördjupning av översiktsplan för Öresundsvägen av socialt kapital kan leda till högre ekonomisk tillväxt,. 2 Metod  23 nov 2020 Tyréns metod för genomförande av SKA är en sammanvägning av Stockholms sociala hållbarhetskommissions strävan, Malmö stads matris för  METOD.

Konsekvensanalys - Svenljunga kommun

Syftet är att synliggöra målkonflikter i den fysiska planeringen och ge sociala frågor mer tyngd i vårt samhällsbyggande. Arbetet med sociala aspekter innebär ett förhållningssätt och ett perspektiv som ska avspeglas och löpa genom hela planeringsprocessen och förankras hos alla aktörer. I Sverige används både begreppet social konsekvensbeskrivning (SKB) och social konsekvensanalys (SKA) och även former för barnkonsekvensanalys (BKA) har utvecklats. Den sociala konsekvensanalysen av inriktningsdokument för Båstad har tagit fram i dialog med Båstads invånare och baseras i stor utsträckning på intryck och diskussioner som framkom under en workshop i augusti 2015. Som en del i arbetet med ett inriktningsdokument för centrala Båstads utveckling har en social konsekvensanalys tagits fram för att på Social konsekvensanalys Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 UPPDRAGET Uppdraget består i att, på en övergripande nivå, analysera remissförslaget till Målbild för stadstrafiken i Göteborg, Mölndal och Partille 2035 utifrån sociala aspekter.

I processen finns tre huvudsteg som genomförs i olika skeden av processen - inventering, konsekvensbeskrivning och åtgärdsförslag. Åtgärderna arbetas boken Sociala konsekvensanalyser i detaljplan-eringen, handbok till processen (2016). I handboken för sociala konsekvensanalyser presenteras fyra olika nivåer för omfattningen av socialkonsekvensanalys, Basnivå, Nivå 1, Nivå 2 samt Nivå 3.