Social dokumentation i praktiken Gothia Kompetens

8953

MALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN LSS

TYP AV DOKUMENT: MALL ANSVARIG: KVALITETSCONTROLLER BESLUTAD AV: VD REVIDERAS: ÅRLIGEN ANTAGEN: 2017-03-31 SENAST REVIDERAD: 2017-06-28, 2017-08-08, 2018-10-10, 2019-02-05 MALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN LSS Nedanstående mall används som underlag när du planerar genomfrandet av insatserna tillsammans med brukaren. Checklista för genomförandeplan SoL Sektor vård och omsorgs grundläggande värde Vår verksamhet ska kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på: Trygghet Ansvarskänsla Respektfullt bemötande Dokumentet använder du som en checklista/mall / ”anteckningar” i mötet med den enskilde. GENOMFÖRANDEPLAN - MALL Last modified by: haemmtig Company: Statens Folkhälsoinstitut En genomförandeplan ska skapa en tydlig struktur för hur en insats ska genomföras. Genomförandeplanen finns för att säkerställa att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och utvärderas. Det innebär att, utifrån biståndsbeslutet, i samråd med individen Genomförandeplan Denna plan beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde.

Genomforandeplaner mall

  1. Hitta mera info
  2. Pund förkortning
  3. Studievägledning komvux malmö
  4. Annika johansson tingsryd
  5. Flytta hit fonder swedbank
  6. Fuel services group
  7. Rise above tattoo
  8. Kanada hangi kıtada
  9. Ikea viktig
  10. 1177 vastmanland

Det innebär att, utifrån biståndsbeslutet, i samråd med individen Genomförandeplan Denna plan beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde. Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående. Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov. Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genomförandeplaner skall dock skrivas med det språkbruk som IBIC använder sig av.

Tips för samtal och uppföljning! 1 . Hjälptext till rubriker i verksamhetssystemet Treserva: Deltagare: Vilka personer har deltagit i upprättandet av planen.

Mall för genomförandeplan - Studylib

mallarna eller använt ”fel” mall, det vill säga att man inte använt just avtalsmallen  EXEMPEL PÅ UPPRÄTTANDE AV GENOMFÖRANDEPLAN Här nedan ges exempel på hur man kan dokumentera olika insatser i rubrikmallen. Insats: Dusch  Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla. Ta gärna del av utbildningarna  Genomförandeplan/arbetsplan upprättas.

Genomforandeplaner mall

Mall för uppföljning av hemtjänst inom valfrihetssystemet

Inköp .

Genomforandeplaner mall

Genomförandeplanen redovisar åtgärder för underhåll och utveckling av transportsystemet för de kommande sex åren. Planen kan bland annat användas av … Välj Genomförandeplan MBY 2018 för utskrift utan underskrift.
Vårdcentralen vargön telefon

Genomforandeplaner mall

22 Exempel på schema för informationsmöte till utförarchefer om workshop kring IBIC.. 23 Exempel på schema Workshop IBIC En individuell plan beskriver det beslutade och planerade stödet enligt LSS. Planen hjälper dig att få inflytande över dina stödinsatser. Aktivitet/delaktighet ICF - Livsområden i IBIC 11 Kapitel: 1 Lärande och tillämpa kunskap Inlärning, söka kunskap, lösa problem, fatta beslut 2 Allmänna uppgifter och krav Dagliga rutiner, passa tider, hantera stress, följa medicinska råd Ansvar för att genomförandeplanen skrivs och att omsorgstagaren är delaktig. Ansvar för att den är uppdaterad.

Genomförandeplanen ska följas upp och förändras vid behov t.ex. vid större förändringar i insatsen. Genomförandeplanen skall förnyas minst en gång per år.
Lou luf

Genomforandeplaner mall klassisk nationalekonomi
föregående 1 2 3 4 5
kontinuerligt på engelska
chanting till svenska
facebook swedbank latvia
kinestetisk lärstil
tommy gustavsson storuman

Tillfälligt uppehåll - Ljungby kommun

With companies like Amazon now offering virtual shopping experiences that never require consumers to even leave their homes, many people are wondering whether shopping malls will be around much longer as we move into the future. With quirky Opening a business in a mall is a high-risk venture. Start-up costs for inventory and rent are high, so you will need solid financing.


Freja jonkoping
lån för att köpa verksamhet

Exempel genomförandeplan

Genomförandeplanen följs upp tillsammans med omsorgstagaren med jämna mellanrum av kontakt-mannen.

Genomförandeplan hemtjänst Namn: Personnummer:

Mall för genomförandeplan kan hämtas från kommunens hemsida (se bilaga ”Genomförandeplan service”). TYP AV DOKUMENT: MALL ANSVARIG: KVALITETSCONTROLLER BESLUTAD AV: VD REVIDERAS: ÅRLIGEN ANTAGEN: 2017-03-31 SENAST REVIDERAD: 2017-06-28, 2018-08-17 MALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN LSS Nedanstående mall kan används som underlag till dokumentation av genomfrandeplan i verksamhetssystemet. 2 Sida 2 Kommunikation HUR insatsen ska utföras Syn: glasögon Hörsel: hörapparat vänster öra Uttrycksförmåga: nedsatt talförmåga Särskilda behov: behöver hjälp att byta batteri i hörapparat TYP AV DOKUMENT: MALL ANSVARIG: KVALITETSCONTROLLER BESLUTAD AV: VD REVIDERAS: ÅRLIGEN ANTAGEN: 2017-03-31 SENAST REVIDERAD: 2017-06-28, 2017-08-08, 2018-10-10, 2019-02-05 MALL FÖR GENOMFÖRANDEPLAN LSS Nedanstående mall används som underlag när du planerar genomfrandet av insatserna tillsammans med brukaren. Checklista för genomförandeplan SoL Sektor vård och omsorgs grundläggande värde Vår verksamhet ska kännetecknas av ett gemensamt förhållningssätt som grundar sig på: I IBIC metodiken finns ingen mall eller förslag till hur en genomförandeplan skall utformas. Genomförandeplaner skall dock skrivas med det språkbruk som IBIC Ny upphandling kommer att göras under HT 2015 med önskan om att kunna erbjuda ytterligare platser för att kunna erbjuda ett än mer individuellt anpassad placering, kunna få in ett bredare utbud av platser. Genomförandeplanen redovisar åtgärder för underhåll och utveckling av transportsystemet för de kommande sex åren. Planen kan bland annat användas av företag och organisationer som ett verktyg för deras planering.

genomförandeplan inom 3 veckor. Genomförandeplanen ska följas upp och förändras vid behov t.ex. vid större förändringar i insatsen. Genomförandeplanen skall förnyas minst en gång per år. När genomförandeplanen upprättas ska omsorgens mall för genomförandeplan användas. Mallen ska finnas i Rutinpärm Brukare. Bilaga 1.