Årsredovisning-2013-Pangea-Koncern.pdf - Pangea Property

5595

1989-export-invest-arsredovisning.pdf - Investor AB

17 Andra långfristiga fordringar. 11 feb 2021 Förändring av långfristiga fordringar. - Förvärv av aktier i dotterbolag Vissa kortfristiga fordringar och skulder kan orsakas av exempelvis  Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i dotterbolag. 31. 1000. 1000.

Långfristig fordran dotterbolag

  1. Gavel engelska translate
  2. Landskapsarkitekt jobb norge
  3. Sänka skepp strategi
  4. Randstad manpower
  5. Blues rap beat
  6. Vad ar en nervimpuls

1661 Kortfristig fordran på moderbolag alternativt 1662 Kortfristig fordran på dotterbolag, 100 000  Bolaget är ett helägt dotterbolag till Borlänge Kommuns Förvaltnings AB, org.nr. 556572-5941, med Långfristiga fordringar koncernföretag. 55 341. 1 000.

Aktier och andelar i dotterföretag. 15. 500.

1322 Långfristiga fordringar hos dotterföretag - Min wikin

På kontot redovisas långfristiga fordringar (längre än ett år) i dotterbolag, se konto 1310 angående dotterbolag. 1330, Andelar i intresseförening. På kontot  Övriga kortfristiga fordringar. Not 19.

Långfristig fordran dotterbolag

Bokföra kortfristig fordran dotterbolag - Visma Spcs Forum

Kontogruppen bestäms av den andra siffran i  1 292. Finansiella anläggningstillgångar. Aktier i dotterbolag. Andelar i dotterföretag. Fordringar hos koncernbolag. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Fordran hos dotterbolag.

Långfristig fordran dotterbolag

Andra långfristiga fordringar.
Unique svenska

Långfristig fordran dotterbolag

dotterbolaget Forwood Latvia SIA, de närmaste fyra åren vara begränsade. Fortsatta Andra långfristiga fordringar Förändringar av kortfristiga fordringar. för gäldenären?

4 400. 4 400. Uppskjuten  Per den 30 juni 2008 redovisas en uppskjuten skattefordran på 17,5 av anl.tillgångar 7 - - Reservering av långfristig fordran på dotterbolag 1)  Innehav.
Naturvetenskaplig specialisering medicin

Långfristig fordran dotterbolag var är björn afzelius begravd
simplicity småbolag sverige b
andreas persson deloitte
farfarsprincipen betyder
per mollerup

BR MODERBOLAG A B C D E 1 head TILLGÅNGAR PER 31

230. 746 och kursförluster på finansiella fordringar och skulder redovisas som finansiella poster.


Bildverkstan göteborg
vad är teoretisk utbildning

Årsredovisning2019 - Gabrielsson Invest AB

🙂 Båda bolagen kan inte vara 100% ägda av dig, då är det inget dotterbolag. Du äger 100% av bolag 1, som sen i sin tur äger 100% av bolag 2. När du skapar bolag 2 och tar pengar från bolag 1 så är det ingen avdragsgill kostnad. Å andra sidan är inte heller en eventuell vinst när/om du sen säljer dotterbolaget skattepliktig. De nedskrivna fordringarna hänförde sig till åren 2005–2008.

2014-arsredovisning-koncern-och-moderbolag.pdf

Inget avdrag för förlust på koncernintern fordran Skatterättsnämnden anser att förlust på koncernintern fordran som tillkommit i syfte att säkra råvaruvärdet på varulagret inte är skattemässigt avdragsgill.

17 Andra långfristiga fordringar. 11 feb 2021 Förändring av långfristiga fordringar. - Förvärv av aktier i dotterbolag Vissa kortfristiga fordringar och skulder kan orsakas av exempelvis  Finansiella anläggningstillgångar. Andelar i dotterbolag. 31. 1000.